Scholen weer volledig open

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open voor alle kinderen.

Daar zijn we allemaal erg blij mee, hoewel het afstandsonderwijs ook zeker kansen biedt voor de toekomst.

We willen u in ieder geval allen zeer hartelijk danken voor uw inzet en de fijne samenwerking in de afgelopen maanden om de kinderen te begeleiden en zoveel mogelijk onderwijs mee te geven.

Via de onderliggende knoppen kunt u een brief van onze bestuurder en informatie m.b.t. de organisatie van ons onderwijs vanaf 8 juni a.s.

We hadden u deze informatie graag eerder willen sturen, maar door de Pinksterdagen en de late ontvangst van het protocol was dit helaas niet mogelijk.

Brief bestuurder - Corona update 9

Informatie met betrekking tot de organisatie onderwijs vanaf 8 juni 2020

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs