Start nieuwe schooljaar

Beste ouder(s), verzorger(s),

De zomervakantie zit er alweer op. Hopelijk heeft u allen een hele fijne, goede en gezonde vakantie achter de rug.
In deze Coronatijd heeft u de vakantie met uw gezin misschien wel anders doorgebracht dan voorheen.
Het weer in Zeeland was in ieder geval heel mooi en warm, daarvoor hoefden we niet ver weg.
Wij zijn deze week weer al volop gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
Maandag 24 augustus a.s. gaat de school namelijk weer van start.
De schooltijden zijn als voorheen, maar wel met 2 shifts om de grote toestroom van ouders/verzorgers te beperken
en de 1,5 meter kunnen handhaven.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.20/ 08.30- 14.20/14.30 uur En woensdag van 08.20/08.30- 12.20 /12.30 uur.
De groepen 1C, 1/2 A en 3 starten de eerste schooltijd om 08.20 uur. Alle andere groepen starten de schooltijd om 08.30 uur.
Broertjes en zusjes kunnen dezelfde schooltijd naar school komen.

De Coronaperiode is echter nog niet voorbij, het aantal richtlijnen blijft voorlopig gehandhaafd.
Onderstaande regels zijn nog steeds van kracht;

  • Alle leerlingen gaan volledig naar school
  • Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) blijft uw kind thuis en laat u die testen. Ook blijft uw kind thuis wanneer er binnen het gezin iemand corona heeft.
  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  • Brengen en halen door een ouder/verzorger tot aan het schoolplein, dus niet in de school. De leerkrachten zullen de kinderen weer verwelkomen bij het hek.
  • Oudergesprekken zijn wel mogelijk op school (op afspraak)

Indien u de afgelopen 2 weken in een gebied of land bent geweest waar vanwege de verspreiding van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens uw reis) dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Uw kinderen kunnen wel gewoon naar school, tenzij ze gezondheidsklachten hebben.

Ventilatie: Wij volgen het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Wel zullen we regelmatig de klaslokalen luchten. Daarnaast zullen we de ventilatie-systemen van de school laten controleren.

In de middagpauze mogen we weer gebruik maken van hulpouders. We zoeken echter nog ouders/verzorgers die ons daarbij willen ondersteunen. Doordat er een aantal ouders niet meer kunnen helpen komen we nu echt nog hulp tekort.

De leerkrachten kunnen de pauze nu namelijk niet meer zelf doen i.v.m. de werktijdenregeling.

Welke ouder(s), verzorger(s) kunnen en willen ons helpen met de begeleiding in de middagpauze? Heeft u interesse stuur dan even een mailtje naar juf Nelly, n.vandevelde@onzewijs.nl

De schoolgids ligt bij de drukker en volgende week zullen we de paieren versie uitdelen. Bent u nieuwsgierig, dan kunt u deze ook al bekijken op onze nieuwe website;

https://burchtrietheim.onzewij...

Wij hebben er zin in om weer te beginnen en zijn erg blij dat we de kinderen kunnen verwelkomen maandag a.s.

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Burcht-Rietheim,

Nelly van de Velde.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs