Overblijf en opvang

Ook voor- en naschooltijd is uw kind welkom

De peutergroep en de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd in samenwerking met de Kinderopvang Walcheren (KOW) op de locatie in de van Visvlietstraat.

Voor meer informatie zie de website www.kinderopvangwalcheren.nl of neem contact op met klantadvies van KOW, tel.nr. 0118 - 61 45 32.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs